Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2013

niewiemjakinicksobiedac
Olej to wszystko i weź mnie za rękę. Nie mówię Ci, że wkoło będzie wtedy piękniej, ale zobaczysz, łatwiej jest we dwoje. Otwórz mi drzwi, bo wciąż przed nimi stoję.
— Na Pół Etatu.
Reposted fromduszarapu duszarapu vialovesweets lovesweets
niewiemjakinicksobiedac
Reposted fromcouples couples viaIriss Iriss
niewiemjakinicksobiedac
Przyjaciół się nie dostaje - nawet nie zawsze się ich wybiera. Przyjaciół się znajduje, jak skarb, jak talizman, jak czterolistną koniczynę. Często myślę, jak to dobrze, że można kochać więcej niż jedną osobę naraz i jak różne są tej miłości piętra i poziomy. Ale trudno jest o tej miłości opowiadać - czasem po prostu się do niej przyznać. Łatwo pamiętać o zmarłych, trudniej o żywych - zbyt często się zmieniają i nie zawsze są tacy, jakimi chcemy ich widzieć. Ale dobrze jest czasem powiedzieć 'dziękuję'. I nie wiadomo, czy im, czy nam bardziej tego potrzeba.
— fragment felietonu Romy Ligockiej w Pani (numer11/2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaprzyjaciel przyjaciel
niewiemjakinicksobiedac
6566 a5c5
Reposted fromzoi zoi viamowdomniesercem mowdomniesercem
niewiemjakinicksobiedac
9032 2587
niewiemjakinicksobiedac
niewiemjakinicksobiedac
Znasz na bank kogoś, z kim chwile trwają zbyt krótko,
 że nawet całe życie to za mało...
— Eldo
niewiemjakinicksobiedac
1995 c699
please,stay with me forever
niewiemjakinicksobiedac
9426 7580
niewiemjakinicksobiedac
I nieważne czy ma niebieskie, zielone czy brązowe oczy. Są Jego, więc są najpiękniejsze.
Reposted frommefir mefir viamowdomniesercem mowdomniesercem
niewiemjakinicksobiedac
Miłość to skok z wysokiej skały w zaufaniu, że ta druga osoba czeka na dole, żeby cię złapać. 
— Drugie spojrzenie.
niewiemjakinicksobiedac
nic nie jest w stanie w pełni zastąpić tego ciepła, które daje wtulona w Ciebie ukochana osoba
niewiemjakinicksobiedac
Uwielbiam, gdy tak leżysz obok mnie i najzwyczajniej na świecie, po prostu jesteś.

January 15 2013

niewiemjakinicksobiedac
Jak dobrze, kiedy swoją osobą możesz komuś poprawić samopoczucie.
— Takie banalne, a takie przyjemne.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vianadzienie nadzienie
niewiemjakinicksobiedac
5822 f980
Reposted fromgifluv gifluv viathuskov thuskov
niewiemjakinicksobiedac
niewiemjakinicksobiedac
niewiemjakinicksobiedac

Alkohol jest prawdopodobnie jedną z najlepszych rzeczy, jakie pojawiły się na ziemi - oprócz mnie.

— Charles Bukowski, mistrzu, co prawda, to prawda. ♥

January 14 2013

niewiemjakinicksobiedac
: )
— pozdrówka :D :*
niewiemjakinicksobiedac
5752 edc5
Reposted fromkonwalia konwalia viamowdomniesercem mowdomniesercem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl